لباس مردانه

لباس مردانه

لباسی که به تن دارید، قبل از این که شروع به صحبت کنید با مخاطب ارتباط برقرارمی کند. لباستان را با دقت انتخاب کنید، چرا که تاثیر لباس بر برداشت دیگران و روابط اثبات شده دارای اهمیت زیادی است.

لباس مردانه ‎5431‎ کالا یافت شد.

از

ريال
ريال

تا