مزایای همکاری با خانواده بامیلو

فروشگاه اینترنتی بامیلو با تعریفی نو از تجارت الکترونیک در ایران این فرصت را برای همه تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان فراهم کرده تا بتوانند کالاهای خود را به شکل آنلاین عرضه کنند. همه ایرانیان در سراسر کشور نیز می‌توانند به‌راحتی از بامیلو خرید کنند.
انرژی تیم جوان و ۳۰۰ نفره ما، کار را در بامیلو جذاب کرده است، همکاری در یک فضای پرجنب وجوش، خلاقانه و روبه رشد این احساس را برای همه اعضای گروه به وجود آورده که بامیلو متعلق به خودشان می باشد. سخت کوشی ویژگی اولیه همکاران ماست، اگر دوست دارید بیاموزید، سریع پیشرفت کنید و یکی از تاثیرگذاران عرصه تجارت الکترونیک در ایران باشید؛ به ما بپیوندید.

فرصت های شغلی

IT Department

PHP Developer

Job Description:

Creating, Implementing and Maintaining functionality in core PHP systems (including E-Commerce website, Operations management, and various tools)

 • Excellent engineering skills in PHP

 • Driven to learn new things and search for creative solutions

 • Able to work as part of a team and independently as needed

 • Knowledge of best practices in writing high quality code and working in high performance teams

 • Professional communication

 • Commercial understanding

 • Entrepreneurship

 • Maintains code standards to robust performance

Skills / Requirements:

 • Able to work with multiple frameworks like Laravel, Yii and Zend

 • Good in reading others code and debug

 • Good knowledge of MySQL database and data structure

 • Good knowledge of Linux Systems

 • Good knowledge of English language

 • Good Teamwork and strong communication skill

 • At least 3 years' experience with PHP development.

 • Should able to write PHP unit test out of the box debug and write good documentation to support code.

 • Able to work in a very complex environment (WordPress or magneto is not enough).

 • Education: B.A or M.A in a relevant field of study, computer science or IT.

 • Experience in e-commerce environment would be a plus.

 • Excellent English language skills complete your profile.

Senior Android Developer

Job Description:

Bamilo is looking for an Android Developer who possesses a passion for pushing mobile technologies to the limits. This Android developer will work with our team of talented engineers to design and build our next generation of the mobile app.

Job Responsibilities:

This position will require but not be limited to the following functions:

 • Develop and maintain advanced applications for the Android platform

 • Work collaboratively and effectively with team members in the framework of Scrum/Agile development process

 • Work on bug fixing and improving application performance

 • Work with outside data sources and APIs

 • Ensure the best possible performance, quality and responsiveness of the application

 • Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency

Required Qualifications:

 • BS/MS degree in Computer Science, Engineering or a related subject

 • Fluent knowledge of Java and Android SDK

 • Solid knowledge of OOP, Design Patterns, Data Structures and Algorithms

 • Strong knowledge of Android UI design principles, patterns, and best practices

 • Familiarity with RESTful APIs to connect Android applications to backend services

 • Experience with offline storage, threading, and performance tuning

 • Proficient understanding of code versioning tools, especially Git

 • Good command of Technical English language

 • Knowledge of Kotlin is a plus

 • Experience in an e-commerce industry is a plus

Software Quality Assurance Engineers and Testers

Job Description:

Develop and execute software test plans in order to identify software problems and their causes.

Tasks/Responsibilities:

 • Design test plans, scenarios, scripts, or procedures.

 • Document software defects, using a bug tracking system, and report defects to software developers.

 • Identify, analyze, and document problems with program function, output, online screen, or content.

 • Develop testing programs that address areas such as database impacts, software scenarios, regression testing, negative testing, error or bug retests, or usability.

 • Participate in product design reviews to provide input on functional requirements, product designs, schedules, or potential problems.

 • Document test procedures to ensure reliability and compliance with standards.

 • Plan test schedules or strategies in accordance with project scope or delivery dates.

 • Conduct software compatibility tests with programs, hardware, operating systems, or network environments.

 • Test system modifications to prepare for implementation.

 • Monitor bug resolution efforts and track successes.

  • Maintain and update a running list of supported devices, OSes and browsers, as well as known inconsistencies that may present as bugs on each

  • Approve and sign off on release candidates

 • Localize and document defects

 • Test released features

 • Writing test cases for basic functionality

 • Draft quality assurance policies and procedures

 • Automate routine part of own work

 • Lead and implement processes to ensure the stability of the platform is always in place

 • Awareness over the current technologies and the need to implement and use them

 • Willing to work in a highly collaborative, consensus-oriented environment

 • Teamwork

Qualification:

 • Critical Thinking — Using logic and reasoning to identify the strengths and weaknesses of alternative solutions, conclusions or approaches to problems.

 • Reading Comprehension — Understanding written sentences and paragraphs in work related documents.

 • Programming — Writing computer programs for various purposes.

 • Analyzing Data or Information — Identifying the underlying principles, reasons, or facts of information by breaking down information or data into separate parts.

 • Making Decisions and Solving Problems — Analyzing information and evaluating results to choose the best solution and solve problems.

 • Processing Information — Compiling, coding, categorizing, calculating, tabulating, auditing, or verifying information or data.

 • Documenting/Recording Information — Entering, transcribing, recording, storing, or maintaining information in written or electronic/magnetic form.

 • Technical skills — Knowledge of technologies such as Appium, Ruby, Cucumber, Have strong knowledge of test design techniques, Knowledge of tools, concepts and methodologies of QA

Knowledge and Ability:

 • Data base management system software

 • Development environment software

 • Object or component oriented development software

 • Program testing software

 • Web platform development software

 • Configuration management software

Personal/ Interpersonal skills:

 • Speaking — Talking to others to convey information effectively.

 • Active Listening — Giving full attention to what other people are saying, taking time to understand the points being made, asking questions as appropriate, and not interrupting at inappropriate times.

 • Thinking Creatively — Developing, designing, or creating new applications, ideas, relationships, systems, or products, including artistic contributions.

 • Communicating with Supervisors, Peers, or Subordinates — Providing information to supervisors, co-workers, and subordinates by telephone, in written form, e-mail, or in person.

Education:

 • Bachelor’s degree in Computer Science or equivalent work experience

Other Conditions:

 • Knowledge of software development lifecycle

 • Able to set up CI (e.g.: Jenkins), or use an existing one

 • Proven previous leadership experience

 • English professional proficiency

Senior System Admin

Job Description:

Work directly with the CTO and report to him Responsible for the technical design, planning, implementation, and the highest level of performance tuning and recovery procedures for mission critical enterprise systems. Serves as a technical expert in the area of system administration for complex operating systems. Recommends the redesign and configuration of operating systems and system applications. Investigates and analyzes feasibility of system requirements and develops system specifications. Identifies methods, solutions, and provides project leadership and management in order to provide a high level of service to the customers of the department. Performs full supervision of Operations staff.

Tasks/Responsibilities:

 • Architecting and designing a complex and high performant cloud based architecture that meets business requirements

 • Maintain and administer applications, operating systems, and hardware related to Linux/Redhat Servers based operating systems servers.

 • Provide frontline support for customers in the form of System Administration.

 • Provide hands-on/virtual support in accordance with mission requirements.

 • Develop and implement documentation including policies, procedures, checklists, and guidance specific to Windows related systems.

 • Maintain system readiness through the implementation, administration, and management

 • Installs software, applications, monitor performance and troubleshoot alerts from commercial, open source and locally developed monitoring tools, system failure analysis and recovery ; insuring the consistency and integrity of file systems, hardware/software configuration and management

 • You will create and maintain technical documentation as it relates to systems, infrastructure, and processes as well as implement IT standards and best practices

 • Implement centralized monitoring solutions for IT infrastructure

Qualification

 • Multiannual experience as a Linux System Engineer (RedHat / Debian)

 • At least 3 years of experience with AWS administration, ideally with Chef or comparable Tools

 • Experience with Nginx, Memcached, MySQL, PHP, DNS, GIT

 • You worked on Continuous Integration and caching strategies (e.g. Jenkins CI, Varnish,...)

 • Demonstrate technical skill, knowledge, expertise and proficiency for a minimum of three (3) years possessing high level of expertise with Patch Management software such as RedHat Satellite, and administrative tools such as, PowerShell cmdlets, scripting Microsoft snap-ins and pstools.

 • Demonstrate technical skill, knowledge, expertise and proficiency for a minimum of three (3) years as related to deploying, designing, optimizing, and maintaining the following RedHat components: DNS, DHCP, FTP, TCP/UDP, IP ROUTING, SSH/SFTP/SCP, DNS, NFS, LDAP, SMTP, NIS, YUM/RPM, SAN/NAS and Virtualization.

Knowledge and Ability:

 • Group Policy Management – Evaluate Group Policy Objects, and recommend process improvements

  • Manage group policy across the enterprise

  • Create/Modify/Maintain Group Policies

 • Ensure the performance, availability and scalability of our platform as well as support the developers rolling out new features or new services

 • Involved in planning, design, implementation and support of infrastructure for business-critical production environments including: deployment of servers, monitoring, process improvement, analysis and resolution of application related issues

 • Provide a strategic vision of the system growth

 • Ensure proper stability and performance of the underlying infrastructure is in place

 • Understanding and translating business requirements into technical requirements

 • love to automate things instead of doing it again and again

 • love to build scripts with Shell and Ruby and can read PHP

 • know how to setup a good monitoring

 • love agile methodologies

 • like to embrace new technologies

 • Fluent in English

Personal Interpersonal skills:

 • Accountable for reliable delivery of services

 • Provide leadership to a small team of highly skilled, motivated System Engineers and build them to a winning team

 • Providing leadership and work guidance to less experienced personnel in order to help them grow professionally

 • Be open-minded person who likes to work with a Startup and within a multicultural environment

Junior BI Developer

Bamilo Mission and Culture:

Every day we accomplish to build a better future for all Iranians. We do this by constantly challenging ourselves to get better, and by making mistakes and learning from them, we value data and good ideas rather than tradition and hierarchy, and believe that as a team there’s nothing we can’t achieve.

Department Mission:

We aim to promote the growth and development of reporting, dashboards, and analytics (forecasting, trending, and what-if analysis) on our business data. In addition to the overall Bamilo Mission & Vision, the Business Intelligence department is dedicated to providing infrastructure, tools, and services that turn data into actionable decisions. We fulfill this mission through a number of approaches, such as user group meetings, web-based resources and expanded self-service options.

Job Summary:

We are looking for a Business Intelligence (BI) Developer to create and manage BI and analytics solutions that turn data into knowledge. In this role, you should be analytical and an excellent communicator. If you also have a business acumen and problem-solving aptitude, we’d like to meet you. Ultimately, you will enhance our business intelligence system to help us make better decisions.

Roles and Responsibilities:

 • Analyzing business needs and software requirements

 • Design and help to implement data warehouse and data transformation operational software

 • Creating and maintaining ETL procedures and processes related to collecting data from disparate systems for the purpose of storing in a Data Warehouse.

 • Design robust data warehouse management functions covering resource management, security, backup and recovery, performance monitoring and tuning.

 • Development, implement and maintain Bamilo data warehouses and data marts

 • Writing MDX queries

Requirements:

Minimum requirement:

 • Analytical mind with a problem-solving aptitude

 • Programming experience based on Microsoft.Net, VB or C#

 • High communication and collaboration skills

 • Good knowledge in mathematics and Algebra

Preferred requirements:

 • Bachelors Degree in Computer Science or related field

 • Industry experience

 • Familiar with writing MDX queries

Product

Product Manager

Job Description:

Reporting to CPO, the Product Manager will be responsible for the planning, and executing the product roadmap in direct collaboration with the technical product managers and the rest of product team. As an ecommerce product manager, you will analyze the market and the opportunities and propose supporting features. You have clear view on the vision of the product and you can provide awareness to various business units. The product managers also are in direct contact with the sales and CRM team to know and understand the needs of the customers and transform them to the format that can be understandable and ready to be implemented. Product managers always have creative ideas to measure the success of the product and propose solutions for go to market strategies that meet our business objectives and rise above the competition.

Tasks/ Responsibilities:

Relentless effort in identifying the problem (knowing the “what”) and ability to connect it to on the planning side (knowing the “how”)

 • Take ownership for devising and executing data driven and business objective based product plans to create features

 • Ability to inspire the rest of the team to collaborate on making the features available on time and with high quality

 • Create the roadmap for the product, and support the development team in creation of feature

 • Help to maintain the roadmap and relevance for the internal monitoring, control, and business intelligence systems of the product

 • Define useful test driven feature specifications that support both the product functionality, as well as the Operational and Technical considerations of the underlying services.

 • Be hands-on to improve the definition of the feature, perform proof-of-concept testing and/or provide data where necessary to support recommendations.

 • Collaborate with the development team to identify technologies that improve the customer experience as well as provide strength and transparency for our internal processes and development practices.

 • Work with external partners at a technical level to identify new functionality and/or efficiencies, and manage the delivery of those enhancements

 • Collaborate very closely with Engineering, QA and Operations teams

 • Provide clarity to other teams on the roadmap and our plans.

 • Collaborate with Engineering on their feedback on feature scoping and development capacity

 • Work with QA continuously to improve the test coverage as well as complying with the quality best practices

 • Monitoring the release of the features and making sure the features are meeting the expected quality

 • Ensure new features can be managed and configured by the Operations team to support feature adoption and success with customers

Skills and Qualifications:

 • Experience writing detailed product and technical specifications

 • Capable of working with engineers about technical design tradeoffs including platforms, frameworks, scalability and performance.

 • Experience with entire development cycle or projects, and doing so in a fast- paced workplace

 • Resourceful, self-reliant, and does not monopolize the resources of the existing product team

 • Strong knowledge and experience with Relational Databases and SQL

 • Passionate about problem solving and engaging the team to arrive at a solution

 • Understands the value of the features being added to the platform and understands how to measure the success of those features

 • Collaborate with stakeholders on product development, and lead the conversation in product trade-offs among stakeholders

 • Be clear on task prioritization, logical sequences, and communicating those with internal stakeholders.

 • Create weekly/monthly product reports, compiling updates/data from all key sources

 • Gain a deep understanding of Ecommerce Market in Iran and Bamilo’s value propositions.

 • Understand the business and how each Platform solution contributes to our success.

Education:

 • Bachelor's degree in Computer Science, Engineering or related field (masters are preferred).

Other condition/ Plus:

 • Has worked as a Technical Product Manager

 • Experience programming in Java and PHP

 • Has worked with Big Data technologies and NoSQL datasources

 • Has hands on experience with Agile Methodology

 • Has hands on experience with SOA architecture and Restful APIs

 • Has hands on experience with high availability and high concurrency systems

Commercial

Account Sales Development

Team Mission:

Main goal of Account Sales Development division is to develop and maintain power seller.

Job Summary:

ASDs are the main PoC with Bamilo key accounts responsible to develop sales and relationship with strong sellers in terms of commercial and operational. ASD’s main goal is to increase sales of assigned key accounts through having right product, at the right price in the right time by acquiring them from sellers. In other words, Account sales development includes not only sales but also building and maintaining relationship between a business and its most important sellers, resulting in seller and customer satisfaction.

Roles and Responsibilities:

 • Responsible for driving the best commercial performance of Bamilo Marketplace sellers and ensuring a great experience for them.

 • Conducting periodic analysis in order to set sales target for key accounts.

 • Monitoring and tracking key accounts’ performance towards the target.

 • Developing business plans for each account and provide them with strategic direction.

 • Negotiating with accounts to get best deals and offering the right marketing packages to them.

 • Resolving all types of sellers requests including financial, operational, order processing, content, promotion etc.

 • Sound solution provider for sellers issues and resolve obstacles on their way.

 • Accountable for day-to-day follow up with accounts to ensure tasks/monitoring are done (including: price comparison, campaign participations, financial and operational follow up, etc.)

Requirements:

Minimum requirements:

 • MBA or a Master’s degree in Business, ecommerce, project management or any other related degree.

 • At least 2 years working experience in Sales, Retail, account management or similar positions.

 • Deep market knowledge in at least 2 different product categories.

 • intermediate analytical skills.

 • Willingness to work in an intensive and rapidly changing environment.

 • Genuine passion for speaking to Accounts in their own language, answering queries and a clear communicator.

 • Able to prioritizing tasks based on urgency and importance.

 • Strong problem solving and process oriented mind.

 • Exceptional interpersonal and communication skills.

 • Excellent Excel Skills.

 • Excellent PowerPoint and presentation skills.

 • Fluent in English.

Category Sales Development

Team Mission:

As the business owner of a category, a CSD’s main goal is to optimize sales and profit and drive category growth.

Job Summary:

CSD is the primary owner of the assigned category being responsible for internal and cross departmental planning, strategy setting and execution to achieve sales, assortment and profitability growth. CSD combines his analytical mind with commercial understanding in order to set the right strategies. The successful CSD will be a strong general athlete with the ability to work independently, be comfortable with ambiguity, and communicate and influence team-members at all levels of the organization in order to achieve targets.

Roles and Responsibilities:

 • Define and implement the right strategy to drive growth and profitability of category, with the understanding of internal and external variables that impact the business, ensuring alignment with broader business goals and vision.

 • Conduct comprehensive analysis of sales and assortment data, draw insights, recommendations and short term and long term category strategies, communicate and collaborate with related stakeholders for execution.

 • Provide vendor management and account development teams with direction in order to optimize potential vendors’ performance.

 • Provides Vendor Acquisition with insights and recommendations on assortment gaps and overseeing the acquisition of new vendors.

 • Find and negotiate with accounts of high commercial value to onboard on bamilo.

 • Establish category sourcing strategies, manage retail and working capital, balance retail and marketplace to achieve profitability of category, and conduct accurate inventory management analysis and practices.

 • Manage and enhance marketing practices and monitor and analyze and assesses category/brand performance.

 • Collaborate with online merchandising unit for category tree, filters, product sorting rules and overall product presentation based on historical performance, the category strategy and available deals.

 • Oversee B2B deals and potentials and develop this feature within the category.

 • Develop a thorough understanding of the related category market, its seasonality and global business trends/events, and continually monitor competitor/industry developments to ensure products and prices are best offered in bamilo.

Requirements:

Minimum requirements:

 • At least MBA or a Master’s degree in Business, ecommerce, project management or any other related field.

 • 2+ years of professional related experience (management, consultancy, category management, ecommerce) or 1+ years with MBA equivalent.

 • Proven analytical skills.

 • Demonstrated ability to manage multiple, sophisticated, projects - work prioritization, planning and task delegation.

 • Demonstrated ability to handle multiple tasks, to prioritize them and meet deadlines.

 • Broad commercial awareness developed in a fast-moving environment.

 • innovative problem-solving skills focusing on dissecting root causes of problems and implementing solutions.

 • Exceptional interpersonal and communication skills.

 • Excellent Excel Skills.

 • Excellent PowerPoint and presentation skills.

 • Fluent in English.

HR

Senior HR Expert

Job Summary:

 • Challenging role that requires hard work, commitment, and alignment with Bamilo’s core values and culture of continuous improvement.

 • Humble and hands on person, who diligently follows up on HR tasks, procedures, and other department projects. This should be balanced out with big-picture thinking as well as critical reasoning skills. Our ideal candidate should be comfortable challenging the status quo and looking for opportunities for continuous improvement.

 • This role will manage the Admin team and report directly to the department head.

Duties:

Performance Management: to develop and run talent performance management program within Bamilo. This entails a deep understanding of employees’ concerns, challenges, and motivators for effective trouble-shooting & collaboration with department stakeholders. This includes ownership of feedback loops throughout the entire employee lifecycle, including onboarding and exit interviews.
Training & Development: to manage and ensure relevance and effectiveness of Bamilo’s employee development program (including but not limited to the ff. initiatives: International & Management Training programs, Special Skills Training, Cross-department Rotations, Vision/Mission/Values alignment, and Career Path mapping).
Hiring and Interviewing: to aid in assessing if the values and attitude of our potential recruits are aligned with Bamilo’s culture.
Administration Process: to make sure all of employee’s basic administrative needs are met and then, eventually exceeded (including, but not limited to timely contracts, good office space ergonomics, and accurate compensation dissemination).
Internal Department Review: to assist in making HR functions systematic and scalable, as well as propagate a continuous-improvement mindset amongst other team members.

Skills and Qualifications:

 • Over 3 years HR experience, with at least 1 year spent in a managerial role

 • Having great communication skills and empathy with other employees

 • Must have structured and analytical problem-solving skills and a solution-driven mindset

 • Must be comfortable in dealing with ambiguity and making decisions in spite of it

 • Systematic and accurate documentation skills

 • Must be familiar with project management (including prioritization, deliverable follow-ups, and coordinating with stakeholders)

Education:

Master of Science in Management/Industrial Engineering or MBA in HR Management.

X